FPT Binh Duong|Đăng Ký Internet FPT Bình Dương
FPT Binh Duong | Huong Dan Doi MK WIFI
FPTBinhDuong|Truyền Hình FPT
FPT Binh Duong | FPT PLAY BOX 2020
FPT Binh Duong | Internet FPT
FPT Binh Duong | FPT IHOME – CẢM BIẾN CỬA CHỐNG TRỘM
FPT Binh Duong | Camera FPT

Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Wfi Cho Modem TP - Link

Hướng dẫn đổi mật khẩu modem wifi TP-Link

1.     Truy cập vào IP 192.168.1.1

Nhập username: admin

Mật khẩu:  admin

2.     Click chọn tab Interface setupàwireless.

Đặt tên wifi vào ô SSID

Phần Authenticantion Type chọn WPA2-PSK

Đặt mật khẩu truy cập wfi vào ô Pre-Shared Key (mật khẩu từ 8 đến 63 ký tự)

Nhấn nút Save để lưu lại thông số cài đặt.


 


FPT Binh Duong|Tra cuoc Internet FPT
FPT BINH DUONG TUYEN DUNG
FPTBinhDuong|Cap Quang Doanh Nghiep
FPT Binh Duong | Thu Tuc Dang Ky
FPT ONLINE - CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG NET - CAMERA -MÁY CHỦ - THẺ GAME - CARD ĐIỆN THOẠI